Bullshit generátor:
Erőforrás-alapú megközelítéssel kell újrapozícionálni a személyre szabott desztinációszenzitív portfoliót.